×

Konsultacje społeczne pt. „Kraków do poprawki”

Konsultacje społeczne pt. „Kraków do poprawki”

„Kraków do poprawki”.

Rozszerzone konsultacje społeczne projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Krakowa 2013-2030”.

W ramach prowadzonych przez władze miasta Krakowa rozszerzonych konsultacji społecznych dla projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania”, w kwietniu 2013 roku, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, Fundacja opracowała program ramowy i przeprowadziła cykl spotkań z mieszkańcami. Uczestnicy konsultacji mieli możliwość zapoznania się z głównymi zagadnieniami nowej wizji zagospodarowania Krakowa do 2030 roku, podzielonymi na trzy bloki tematyczne:

1) Wizja rozwoju przestrzennego miasta

2) Systemy komunikacji dla Krakowa

3) Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego w mieście

W publicznych debatach wzięli udział członkowie zespołu ds. zmiany studium: Elżbieta Koterba, wiceprezydent ds. Rozwoju Krakowa oraz prof. Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta – koordynatorzy prac nad dokumentem; specjalista ds. komunikacji Stanisław Albricht, ekspert od komunikacji i urbanistyki prof. Krzysztof Bieda z Politechniki Krakowskiej, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Borysław Czarakcziew, były Główny Architekt Miasta Stanisław Deńko, architekt dr Romuald Loegler oraz były Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Zbigniew Zuziak z Politechniki Krakowskiej.