×

KRAKÓW INNOWACYJNY

KRAKÓW INNOWACYJNY

Biznes w Krakowie czuje się coraz lepiej

- Skąd wiadomo, że Kraków odniósł sukces w sektorze usług związanych z biznesem? To oczywiste. Mówią o tym prezesi największych firm działających pod Wawelem i piszą tak w raportach wysyłanych do centrali w Brukseli, Londynie czy Nowy Jorku – powiedział Jan Lewanowicz z Aspire, podczas wtorkowej debaty dotyczącej nowej Strategii Rozwoju Miasta.

Czy Kraków jest nowoczesnym ośrodkiem gospodarki? Dlaczego warto tu inwestować i jakie gałęzie gospodarki będą rozwijać się w naszym mieście w najbliższych latach? Jakie są mocne i słabe strony Krakowa z punktu widzenia przedsiębiorcy? Jak powinna rozwijać się współpraca na linii samorząd–uczelnie–biznes? O tym rozmawiali: Elżbieta Koterba (wiceprezydent Krakowa ds. rozwoju miasta), Jacek Drabik (Motorola), Jan Lewanowicz (Aspire), Bartosz Kalinowski (Skanska Property Poland) oraz prof. Krzysztof Zieliński (AGH).

Uczestnicy debaty nie mieli wątpliwości, że jeśli chodzi o lokowanie i rozwój biznesu oraz usług okołobiznesowych to Kraków jest w krajowej czołówce i zarazem liderem w tej części Europy. Zgodzili się, że to rynek doświadczony i stabilny.

- To, skąd bierze się ta pozycja i jej wzrost jest oczywiste – stwierdził Jan Lewanowicz. I wyjaśnił, że prezesi działających w Krakowie firm przedstawiają w swoich centralach w Brukseli, Londynie czy Nowy Jorku raporty mówiące o tym, że tu odnieśli sukces. I ten sukces przyciąga kolejnych inwestorów.

Potwierdził to Jacek Drabik. – Na bazie firm, które tu powstały tworzą się następne. Każda z nich jest ambasadorem Krakowa i zarówno władze miasta jak i uczelni powinny wykorzystywać ich potencjał do sprowadzenia nowych inwestorów.

- Trzeba pamiętać o tym, że wciąż pracujemy nad tym, aby Kraków był postrzegany jako miasto gospodarki, a nie tylko kultury – zauważyła Elżbieta Koterba, wiceprezydent Krakowa ds. rozwoju miasta. Dodała też, że stworzenie takiej marki wymaga czasu. – Ani samorząd, ani uczelnie, ani biznes sam tego nie dokona. Musimy nad tym pracować wszyscy razem – podkreśliła.

To, co przemawia za dalszym rozwojem gospodarczym Krakowa, to przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane kadry, wykształceni młodzi ludzie, którzy z tym miastem i działającymi w nim firmami wiążą swoją przyszłość. To także coraz lepsza współpraca biznesu z samorządem umożliwiająca sprawniejsze załatwianie wszelkich formalności (m.in. dzięki takim miejscom jak Centrum Obsługi Inwestora). Na plus można także zapisać fakt, że coraz większa część Krakowa objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co znacznie ułatwia firmom zajmującym się tworzeniem nowych powierzchni biurowych planowanie nowych inwestycji.

Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia i to podkreślali zarówno uczestnicy debaty jak i goście obecni na sali. – Poprawa infrastruktury, zwłaszcza drogowej, odpowiednie przygotowanie nowych miejsc w Krakowie, w których firmy będą mogły rozpoczynać i poszerzać swoją działalność, a także zmiana mentalności osób, które współpracują z biznesem i uświadomienie im jak wiele korzyści przynosi jego rozwój – wymieniali. Wyzwaniem jest także określenie nowych sektorów gospodarki, które właśnie w Krakowie powinny się rozwijać oraz uwzględnienie działań związanych z ekologią, na którą światowe koncerty kładą coraz większy nacisk.

Wczorajsze (12 listopada, wtorek) spotkanie zorganizowane przez Fundację Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie było trzecim spotkaniem z cyklu rozmów dotyczących Strategii Rozwoju Miasta. Dyskusja odbyła się w Artetece WBP. Patronat nad wydarzeniem objęła Gazeta Wyborcza oraz Radio Kraków.