×

Program edukacji architektoniczno-kulturalnej w województwie Małopolskim

Program edukacji architektoniczno-kulturalnej w województwie Małopolskim

„Program edukacji architektoniczno-przestrzennej i kulturalnej w województwie Małopolskim” jest projektem skierowanym do mieszkańców naszego regionu, stworzonym i koordynowanym przez krakowskich dziennikarzy założycieli Fundacji Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla i wspieranym przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mamy szansę poprawy jakości naszego środowiska życia.

Celem spotkań jest integracja lokalnych społeczności i wzmocnienie idei obywatelskości. Dyskusje pomogą wyznaczać kierunki rozwoju miejscowości, z uwagi na potrzeby ich mieszkańców. Małopolskie miejscowości dzięki dużym inwestycjom infrastrukturalnym zyskują nowoczesne oblicza. Samorządowi włodarze zabiegając o inwestycje twarde powinni jednocześnie wspierać aktywność na szczeblu lokalnym. Bardzo często jednak ten element zostaje pominięty a jego rola świadomie pomniejszana, nie przekłada się bowiem na łatwe do wyliczenia wskaźniki. Długość sieci kanalizacyjnej, liczbę kilometrów wyremontowanej drogi czy chodnika nietrudno zaklasyfikować i przedstawić w tabelkach. Poziom zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego trudno odzwierciedlić w cyfrach. Rola konsultacji społecznych w procesie zarządzania miastem jest jednak nie do przecenienia.

Idea.

„Miliony ludzi, nawet w ustroju demokratycznym, nie reagują na większość czynności ustawodawczych, ponieważ nie są świadome istnienia jakiegokolwiek związku między nowymi prawami wynikającymi z owych czynności a własnymi interesami i dążeniami” – te słowa napisał w 1992 roku wybitny polski socjolog Florian Znaniecki.
Zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanej umowy międzynarodowej ACTA, który wyprowadził na ulice polskich miast setki tysięcy młodych ludzi pokazał, jak bardzo zmieniliśmy się przez te ostatnie dwie dekady. Stajemy się społeczeństwem obywatelskim, świadomym swoich praw, a proces globalnej informatyzacji sprawił, że dostęp do informacji na temat bieżących wydarzeń stał się jedną z podstawowych potrzeb społecznych.
Codzienne wydarzenia z życia miasta dołączyły do głównych i najchętniej podejmowanych tematów miejskiego życia. Potrzeba wrażania własnej opinii (chęć współtworzenia rzeczywistości) wywołała w ostatnich latach lawinę spontanicznych reakcji społecznych. Ludzie zaczęli zwracać uwagę na jakość przestrzeni w miastach, która wpływa na standard życia i coraz śmielej dokonują ocen stanu środowiska miejskiego. Inwestycje podejmowane przez lokalne samorządy, napędzane funduszami unijnymi są dziś szeroko komentowane. Kwestia edukacji przestrzenno-architektonicznej nabrała w tym kontekście nowego znaczenia.
Naprzeciw temu wychodzi „Program edukacji architektonicznej, przestrzennej i kulturalnej w województwie Małopolskim”, projekt będący pokłosiem organizowanych od dwóch lat na terenie Krakowa w Gazeta Cafe debat pt. „Czwartki z architekturą” – cyklicznych spotkań poświęconych bieżącym wydarzeniom z życia miasta.

Organizacja.

Cele cząstkowe:
·    Propagowanie wiedzy i stworzenie forum wolnej deliberacji w kwestiach architektonicznych, związanych z przestrzenią publiczną, a także kulturowych i społecznych
·    Istotny wpływ na wyznaczanie kierunków rozwoju lokalnych samorządów.
·    Formułowanie rzetelnych i istotnych wypowiedzi skierowanych do publicznej debaty na tematy
ważne i aktualne.
·    Budowanie świadomości obywatelskiej i pobudzanie aktywności i zaangażowania w realizację ważnych dla lokalnych społeczności projektów.
·    Poszerzanie wiedzy z zakresu architektury, urbanistyki, kultury. Zainteresowanie laików tematami istotnymi dla każdego członka społeczności lokalnej takich jak m.in. ład przestrzenny i świadome, estetyczne budowanie przestrzeni publicznej.