×

Projekt badawczy „Budynki uniwersalne”

Projekt badawczy „Budynki uniwersalne”

Budynki publiczne, do których nie można wjechać na wózku lub z wózkiem. Toalety z podziałem na męskie, damskie i inwalidzkie? Osoby niepełnosprawne to nie trzecia płeć! Rodzice z małymi dziećmi to także mieszkańcy miasta. Wózka nie można przypiąć do drogowego słupa. Nie utrudniajmy ludziom dostępu do instytucji publicznych. Nie twórzmy sobie nawzajem sztucznych barier. Budujmy mosty porozumienia.

FAO wraz z Soda – International Market Research prowadzi projekt badawczy poświęcony diagnozie stopnia dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu, poruszających się na wózkach, niewidomych i niedowidzących i rodziców z małymi dziećmi w miastach wojewódzkich. Przez obiekty użyteczności publicznej rozumiemy:

- urzędy miast,
- teatry dotowane ze środków publicznych,
- muzea dotowane ze środków publicznych,
- miejskie i powiatowe Urzędy Pracy (mające swoje siedziby na terenie miast wojewódzkich),
- Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Urzędy Skarbowe (mające swoje siedziby na terenie miast wojewódzkich)

Celem badania jest uzupełnienie informacyjnych białych plam dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych, a także rodziców z małymi dziećmi w 16 miastach wojewódzkich.

Podmiot koordynujący badania: Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla. Realizacja Soda – International Market Research. Patronat honorowy nad projektem objęła Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw RównegoTraktowania.

http://soda-imr.com/PL/