×

Superścieżka

Superścieżka

Między rondami: Mogilskim i Grzegórzeckim, dzięki środkom prywatnych inwestorów oraz wsparciu Gminy Kraków powstanie Superścieżka – wyjątkowy projekt przestrzeni miejskiej. O tym jak będzie wyglądał, w głosowaniu zdecydują sami mieszkańcy. Najpierw jednak wezmą udział w cyklu warsztatów z architektami.

Po raz pierwszy w Polsce, w tak dużej skali udało się porozumieć i rozpocząć wspólne działania organizacjom pozarządowym, mieszkańcom, gminie i deweloperom. Przejeżdżające tramwaje, bardzo duży ruch samochodów na al. Powstania Warszawskiego, brak zieleni, ekrany akustyczne – to wszystko sprawia, że teren między rondami Mogilskim i Grzegórzeckim jest aktualnie mało przyjazny ludziom. Planowana wzdłuż ruchliwej arterii, od strony sądów, Superścieżka ma to zmienić. W inicjatywę zaangażowały się władze miasta, architekci i urbaniści, organizacje pozarządowe, prywatne firmy obecne w tym rejonie, a przede wszystkim: mieszkańcy Krakowa. W maju i czerwcu, w klubokawiarni Pauza in Garden, w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki oraz na jednej z działek zlokalizowanych w rejonie projektu, zorganizowane zostaną 4 warsztaty. Podczas tych spotkań prowadzonych przez krakowską Fundację Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla, mieszkańcy podzieleni na grupy, pod okiem architektów, architektów krajobrazu i artystów, opracują własne propozycje zagospodarowania terenu wzdłuż al. Powstania Warszawskiego. Efekt tych prac zostanie zaprezentowany na specjalnej wystawie plenerowej, która w czasie wakacji stanie w rejonie Ronda Mogilskiego. Przygotowane prace zostaną skonsultowane z pracownią Jana Gehla – światowej sławy duńskiego architekta i urbanisty. Kulminacyjnym momentem projektu będzie debata na temat przygotowanych koncepcji zagospodarowania terenu z jego udziałem. Po niej odbędzie się głosowanie. Mieszkańcy wybiorą rozwiązania przestrzenne, które później doczekają się realizacji.

Projekt partycypacyjny – Superścieżka – jest pierwszym, tak dużym przedsięwzięciem placemakingiwym w skali naszego kraju. Całkowity koszt opracowania koncepcji, kampanii medialnej oraz przeprowadzenia warsztatów społecznych szacowany na 300 tys. zł., wezmą na siebie prywatni inwestorzy oraz osoby zaangażowane w projekt w ramach społecznego uczestnictwa. Przygotowanie koncepcji oraz przedstawienie jej władzom miasta planowane jest na listopad tego roku. Realizacja, podzielona na etapy rozpocznie się w za rok – kwietniu 2016 roku. Zakończenie prac nad pierwszym etapem projektu, uwzględniających zagospodarowanie skweru im. Mariana Eilego zaplanowano na październik 2016 roku.

Więcej o projekcie na: www.supersciezka.pl