×

Więcej bezpieczeństwa w Krakowie

Więcej bezpieczeństwa w Krakowie

Głównym celem spotkania było przedstawienie problemu bezpieczeństwa i przestępczości w mieście oczami mieszkańców Krakowa. Naszym zdaniem to zaangażowanie społeczne jest kluczowe do poprawy poczucia bezpieczeństwa.

Do dyskusji zaprosiliśmy również przedstawicieli Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Straży Miejskiej w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, Rad Dzielnic a także organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.